dimecres, 22 de juny de 2011

UNICEF...NO CAL PRESENTACIÓ!

 UNICEF  i l’esport
UNICEF és l’organisme de les Nacions Unides que vetlla pel compliment dels drets dels infants. UNICEF basa tot el seu treball en la Convenció sobre els Drets de l’Infant, un document de normes i principis que té com a objectiu crear les condicions necessàries per a que tots els infants del món visquin de forma saludable i digna.
La missió d’UNICEF és promocionar els Drets de l’Infant i en aquesta missió, l’activitat física, el joc i les activitats recreatives en són elements clau perquè són fonamentals en el desenvolupament físic, psicològic i social dels infants.
Amb l’esport s’aprenen valors i lliçons que duren tota la vida. L’esport promou l’amistat i el joc net; l’esport ensenya a treballar en equip i aporta disciplina, respecte i habilitats necessàries per fer dels infants i joves, adults compromesos.
UNICEF i Dragons Club Barcelona
El joc i l’esport, especialment en la vessant d’iniciació esportiva, és una eina poderosa per aconseguir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i la valuosa aliança entre UNICEF i els membres del Dragons Club permet avançar en el compliment d’aquesta fita. Per fer la teva contribució clicka aquí: http://www.unicef.es/cooperacion-internacional/donar-ong/hacer-donacion/segun-necesidades-de-la-infancia