dimarts, 15 d’octubre de 2013

Querétaro Dragons, la família creix

[CAST abajo]

Teníem pares, els Hong Kong Dragons, fins i tot tiets, la delegació australiana a Melbourne, i des de fa pocs mesos el primer fill. De les poques coses bones que hem pogut treure de la marxa del Víctor a Mèxic és que ha volgut crear allí un Club amb un esperit semblant al nostre, però adaptat a les necessitats dels triatletes de la zona.

No cal que els hi desitgem sort als Querétaro Dragons en aquests inicis perquè estan demostrant que són ja un Club consolidat, i sinó doneu una volta pel seu bloc o el Facebook.
D'aquí poc haurem de crear una franquícia. Per cert, bona part de tot plegat, gràcies al Xavi, el que va ser el nostre President i soci fundador!!!!

 [CAST]
Teníamos padres, Hong Kong Dragons, incluso tíos, la delegación australiana en Melbourne, y desde hace pocos meses el primer hijo. De las pocas cosas buenas que hemos podido sacar de la marcha de Víctor a México es que ha querido crear allí un Club con un espíritu similar al nuestro, pero adaptado a las necesidades de los triatletas de la zona.

No es necesario que les deseemos suerte a Querétaro Dragones en estos inicios porque están demostrando que son ya un Club consolidado, y sino dad una vuelta por su blog o Facebook.
Dentro de poco tendremos que crear una franquicia. Por cierto, buena parte de todo ello, gracias a Xavi, lo que fue nuestro Presidente y socio fundador!!